Kopėčios nebūtinai veda į dangų

Kopėčios nebūtinai veda į dangų

Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis, 2008 m. sunkūs ir mirtį atnešę nelaimingi atsitikimai darbo metu, įvykę dėl kritimo iš aukščio statybinėje aikštelėje, sudarė 8 proc. visų, 27 proc. sunkių ir 12 proc. mirtinų atvejų. Nors ir reikalaujama, kad darbdaviai užtikrintų, jog tokiais atvejais būtų taikomos tam tikros saugumo priemonės, o darbuotojai būtų tinkamai instruktuoti, akivaizdu, kad nelaimingų atsitikimų išvengti nepavyksta. Pasak didelę darbų saugos srities patirtį sukaupusių UAB „Danis sauga“ specialistų, vienos pagrindinių priežasčių, lemiančių nelaimes – netinkamų paaukštinimo priemonių naudojimas darbams, atliekamiems 1,3 m aukštyje ir aukščiau (27 proc.), pasirenkamos netinkamos kopėčios (neturinčios atitikties dokumentų, jų konstrukcija neatitinka reikalavimų – 13 proc.) ir neinstruktuotiems arba netinkamai instruktuotiems darbuotojams patikėti darbai.

Viena opiausių statybinės aikštelės problemų

Liūdna ir net gąsdinanti Valstybinės darbo inspekcijos statistika byloja, kad arti pusės nelaimingų atsitikimų mūsų šalyje nutinka dėl kritimo iš aukščio. UAB „Danis sauga“ prezidentas Dainius Stulgys patvirtino, jog daugybė nelaimių Lietuvoje įvyksta būtent dėl šios priežasties. Be to, kitaip nei galėtų atrodyti, kritimas iš mažo aukščio, kaip ir iš didelio, dažniau pasibaigia tragiškai nei kritimas iš vidutinio aukščio (sutartinai aukštis statybinėje aikštelėje skirstomas į nedidelį (iki 1,3 m; dažniausiai dirbama ant kopėčių, įvairių „oželių“ ir pan.), kai įstatymai dar nereikalauja naudoti apsaugos priemonių, vidutinį (iki 5–7 m) ir didelį (daugiau kaip 7 m). Atrodytų paradoksalu, tačiau kritimas iš mažo aukščio pavojingesnis nei iš vidutinio. Taip yra todėl, kad krisdamas žmogus instinktyviai bando apsisaugoti, o esant mažam aukščiui jis to paprasčiausiai nespėja padaryti ir krinta lyg lenta.
 
Nelaimingų atsitikimų darbe, įvykstančių dėl kritimo iš aukščio, skaičius įpareigoja įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus bei darbuotojus skirti dar daugiau pastangų šiai problemai spręsti. Bendrovė „Danis sauga“ pripažįsta, kad, pavyzdžiui, statybose naudojamiems aptvarams dėmesio skiriama vis daugiau, tačiau visuomet liks daug darbų, kuriems atlikti prireikia kopėčių, arba atvejų, kai kopėčios naudojamos norint patekti į darbo vietą. Bene didžiausia šios srities bėda – šiuo metu galiojančiuose LR norminiuose aktuose laikiniems darbams naudojant kopėčias skirtos viso labo trys kuklios bendro pobūdžio pastraipos. Todėl nenuostabu, kad lieka vietos įvairioms spekuliacijoms, gal kartais ir nesąmoningai, tačiau vis dėlto bandant taupyti ir aukoti darbuotojų saugumą.

Nelaimės galėjo ir neįvykti

UAB „Danis sauga“ specialistai įsitikinę, kad daugumos įvykstančių nelaimių galima išvengti tinkamai pasirenkant priemones, žinant saugaus kopėčių naudojimo taisykles ir laikantis jų. Pagrindinės nelaimingų atsitikimų priežastys: netinkamai pastačius kopėčias prarandamas stabilumas, neužtikrinus apatinės dalies stabilumo kopėčios nuslysta, viršuje nepritvirtintos kopėčios pasislenka, kopėčios per trumpos. Dar viena dažna priežastis – techniškai netvarkingos kopėčios: be kojelių (apsauginių pėdelių), be stabilizatorių, deformuotos, sugadintais skersiniais, susidėvėjusios arba neskirtos profesionaliai naudoti. Be to, nelaimingus atsitikimus gali lemti netinkama avalynė, užteršti kopėčių skersiniai arba naudotojo patirties stoka. Profesionalams skirtos pristatomos ir skečiamosios kopėčios gaminamos laikantis standarto LST EN 131, kuriame, be kita ko, griežtai nurodyti naudojimo apribojimai, pateikiami tiek kopėčių ženkluose, tiek naudojimo instrukcijose, kurios privalomos ir turi būti prieinamos kiekvienam vartotojui.

Prieš naudojantis būtina atlikti patikrą

Prieš naudojantis būtina apžiūrėti kopėčias, jų priedus (stabilizatorius, pėdeles ir kt.), kaip nurodyta gamintojo instrukcijose. Kopėčių pėdelės saugo nuo slydimo, todėl pernešant kopėčias nuo vieno tipo grunto ant kito, reikia įsitikinti, kad jos neužterštos ir užtikrintas jų tiesioginis sąlytis su gruntu. Privaloma bent kartą metuose atlikti detalią patikrą, kaip nurodyta standarte LST EN 131, o jos rezultatai turi būti registruojami. Patikrą privalo atlikti kompetentingas asmuo. Detaliai apžiūrėjęs jis įvertina kopėčių tinkamumą toliau naudoti ir nurodo kitos patikros datą.
 
Pagal Saugos ir sveikatos taisykles statyboje (DT-500) „dirbant ant pristatomų kopėčių aukščiau kaip 1,3 m, reikia naudoti saugos diržą, pritvirtintą prie pastato konstrukcijos arba kopėčių, jeigu šios patikimai pritvirtintos prie pastato konstrukcijos“. Kitaip tariant, būtinos apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonės. Be to, dažnai pasitaiko, kad atliekant laikinus darbus aukštyje kopėčiomis naudotis negalima, tačiau nėra kitų būdų, tuomet taip pat būtinos asmeninės apsaugos nuo kritimo iš aukščio priemonės. Šioms priemonėms, remiantis LST EN 365, privaloma kasmetė patikra, kurią gali atlikti tik kompetentingas asmuo. Atliekant šių priemonių patikrą turi būti ne tik nustatomas jų tinkamumas toliau naudoti, tačiau ir atliekamas savotiškas auditas: priemonių tarpusavio suderinamumo bei komplektavimo atitikties atliekamų darbų pobūdžiui įvertinimas, naudotojui pateikiamos išvados ir rekomendacijos dėl netinkamų naudoti priemonių keitimo naujomis.
 
„Tiesa ta, kad dėl tinkamos kopėčių patikros niekas nesuka sau galvos. Saugos ir sveikatos taisyklėse nurodyta, kad „prieš naudojimą ir naudojimo metu kopėčios bandomos gamintojo dokumentuose nurodyta tvarka“, t. y. gamintojo pateikiamose instrukcijose, pagal LST EN131-3 reikalavimus, būtina periodinė kontrolė. Standartas reikalauja, kad būtų suteikiamos instrukcijos, tačiau realybė visiškai kitokia – jų dauguma pardavėjų visai nesuteikia. Todėl būtina pabrėžti, kad šiai problemai reikia skirti gerokai daugiau dėmesio, nei tai daroma šiandien“, – įsitikinęs D. Stulgys.
 
Dėl aiškių reikalavimų nebuvimo dažniausiai į tai tiesiog numojama ranka. Nors, pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje įkurta asociacija, vienijanti kopėčių gamintojus, pardavėjus ir specialistus, dėstančius teorinius ir praktinius kursus bei atliekančius kontrolę (angl. The Ladder Association). Pagal šios organizacijos reikalavimus periodinio patikrinimo dažnumas priklauso nuo kopėčių naudojimo intensyvumo. Britų specialistai tais atvejais, kai kopėčiomis naudojamasi kasdien ir intensyviai, rekomenduoja atlikti detalią patikrą kas 3 mėn., jei kartą per savaitę – kas 6 mėn., jei retkarčiais (kartą per mėnesį) – kas 12 mėnesių. Naudotojui pateikiamos patikros išvados, jei kopėčių būklė iš esmės netenkina saugaus naudojimo reikalavimų arba jei reikia smulkaus taisymo, kad jos ir vėl būtų tinkamos saugiau naudoti. Taisymo ir techninės priežiūros darbus turi atlikti kompetentingas asmuo, laikydamasis gamintojo instrukcijų. Terminas kompetentingas reiškia „nusimanantis ir turintis teisę spręsti, ką daryti“. Kompetentingas asmuo paprastai yra mokytas gamintojo, gerai žinantis produktų ypatybes, gaminio instrukcijas, jam gamintojas suteikia teisę tikrinti, įvertinti atsiradusius defektus ir spręsti dėl kopėčių tinkamumo ar taisymo tikslingumo, ir, jei reikia, taisyti. „Nebūtinai turime aklai sekti jų pavyzdžiu, tačiau patartina orientuotis tokia linkme“, – teigia bendrovės „Danis sauga“ vadovas.

Kada ir kur leidžiama naudotis kopėčiomis?

Kopėčiomis naudotis leidžiama, jei numatomo atlikti darbo trukmė ne ilgesnė nei 30 min., o keliami kroviniai ne sunkesni nei 10 kilogramų. Atremiant pristatomas kopėčias reikia vadovautis taisykle 1:4 – viena dalis į šoną ir keturios į viršų, pagrindas turi būti tvirtas, lygus ir neslidus. Kopėčios turi būti tvirtai atremtos viršuje (ne į plastikinį lietvamzdį) ir pririštos (rišant už statramsčių, ne už skersinių). Pastatant skečiamąsias kopėčias būtina pasirūpinti, kad būtų pakankamai vietos joms visiškai išskleisti. Lipdami visuomet laikykite kopėčias, nesiekite per toli, pasižiūrėkite, kad jūsų diržo sagtis neišeitų už kopėčių šoninių dalių ribų ir abi kojos būtų ant to paties skersinio. Dirbant ant kopėčių visada turi būti liečiamasi su kopėčiomis trijuose taškuose: abiem kojomis ir ranka. Dirbdami nestovėkite ant trijų viršutinių laiptelių – jie skirti laikytis rankomis. Venkite dirbti pasisukę šonu, taip pat venkite tokių darbų, kurie gali išbalansuoti padėtį (pvz., gręžimas).

Profesionalams – specialios kopėčios

Pasak UAB „Danis sauga“ specialistų, iš dalies netinkamas kopėčių naudojimas darbe gali būti paaiškinamas tuo, kad su jomis elgiamasi lygiai taip, kaip buityje. „Jei renkantis kopėčias pagrindinis kriterijus – kaina, netrukus galima tikėtis nelaimės. Ne visi gamintojai suteikia instrukcijas, nes dažniausiai pigesnės kopėčios skirtos naudoti buityje. Todėl dažnai nutinka, kad kopėčios, kurios turėtų būti skirtos naudoti buityje, taikomos statybinėje aikštelėje, o juk mes žinome, kad beveik visose srityse tarp to, kas skirta naudoti buityje ir darbe, yra didelis atotrūkis, tokiems įrenginiams ir įrankiams galioja skirtingi kriterijai. Vien per pastarąją savaitę keliose įmonėse atlikus kopėčių patikrą, iš 60 tikrinti pateiktų kopėčių aptiktos tik 21 (t. y. 35 proc.) tinkamos naudoti, o tinkamų naudoti profesionalams – tik septynerios (11 proc.). Įmonės buvo įsitikinusios, kad visos kopėčios tinkamos. Todėl įsigyjant naujas kopėčias visų pirma reikia atminti, kad tik profesionalams skirtos sertifikuotos kopėčios saugios naudoti. Tokias problemas nemažai lemia informacijos trūkumas“, – patirtimi dalijasi D. Stulgys.
 
Renkantis kopėčių modelį reikėtų galvoti ne tik apie laikinos darbo vietos aukštį (kopėčių matmenis), tačiau ir apie pagrindo, ant kurio bus statomos kopėčios, tipą. Kopėčias reikėtų įsigyti su specialiais stabilizatoriais arba numatyti kitus patikimus būdus stabiliai pastatyti kopėčias. Jos turi būti paženklintos: naudojimo nurodymai pateikiami tiesiogiai ant pačių kopėčių lengvai pastebimomis piktogramomis, kartu turi būti nurodyta gamintojo tapatybė, kopėčių tipas, standarto EN 131 žymuo, pagaminimo data arba serijos numeris, didžiausia visuminė apkrova ir didžiausias leidžiamas žmonių skaičius ant kopėčių, kopėčių svoris ir izoliacija (jeigu tokia yra), privalomas simbolis – „skaityti instrukciją“. Gamintojo pateikiamose naudojimo instrukcijose nurodoma kopėčių paskirtis: skirtos naudoti buityje ar profesionalams. Pardavėjas turi užtikrinti, kad instrukcija tos šalies kalba pasiektų kiekvieną naudotoją.
NAUJIENOS
Kopėčios nebūtinai veda į dangų Valstybinės darbo inspekcijos duomenimis,...


E-CHECK

Saugos Valdymo Sistema (SVS) - internetinė platforma, skirta valdyti informacijai apie įmonei priklausančias saugos priemones, jų periodines patikras, materialiai atsakingus asmenis, darbuotojų sveikatos ar kitus specialius pažymėjimus

| TITULINIS | APIE | PREKĖS IR PASLAUGOS | ATLIKTI DARBAI | SAUGOS SISTEMOS | STANDARTAI | KONTAKTAI

Danis Sauga © 2012. Visos teisės saugomos. e-sprendimas: it-sistemos.lt